På legimus.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om kakor
Jag Accepterar
 1. Använda Legimus
  1. Filmer
  2. Hantera ditt konto
  3. Bli låntagare
  4. Vem får låna?
  5. Läsa direkt i webbspelaren
  6. Ladda ner
  7. Låna
  8. Söka
  9. Bevaka
  10. Skärmläsare
  11. Om boken inte finns
  12. Hantering av personuppgifter
 2. Appen Legimus
 3. Läsa
 4. Våra medier
 5. Vanliga frågor
 6. Lästips
 7. För bibliotek
 8. Student
 9. Barn och unga
 10. Lättläst
 11. Andra språk
 12. Om webbplatsen
 13. Mina sidor
Sökfilter
Start för innehåll
Texten som lättläst

Vem får låna?

Du som har en läsnedsättning får låna våra böcker.

Med en läsnedsättning menar vi att du behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den. En anpassad bok kan vara en inläst bok eller en bok i punktskrift.

Du behöver inte visa intyg.

Utifrån dina behov väljer du om du vill låna talböcker, e-textböcker eller punktskriftsböcker.

Rätt att låna talböcker

En person med en läsnedsättning har rätt att låna talböcker. Exempel på funktionsnedsättningar är:

 • läs- och skrivsvårigheter
 • synnedsättning
 • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd.
 • tillfällig läsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker. Andra begrepp som används är kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det sociala samspelet. Exempel är autism och adhd. Ibland används begreppet psykisk funktionsnedsättning.

Koncentrationssvårigheter

Koncentrationssvårigheter är i sig ingen funktionsnedsättning, däremot kan man ha koncentrationssvårigheter på grund av en funktionsnedsättning. Till exempel så har många som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som till exempel ADHD även koncentrationssvårigheter, men det är funktionsnedsättningen ADHD som ger rätt att låna talböcker. Man kan också ha koncentrationssvårigheter av andra skäl, som att man sovit dåligt, att man vantrivs i skolan eller för att man oroar sig för sin ekonomi. Då har man inte rätt till talböcker.

Om ditt eget språk inte är svenska

Det räknas inte som en läsnedsättning att du har svenska som andraspråk. Om du däremot har svårt att läsa på grund av en läsnedsättning även på ditt eget språk får du låna talböcker på svenska och andra språk.

Om du inte bor i Sverige

Du som är svensk medborgare men bor utanför Sverige och har en läsnedsättning kan låna direkt från oss på MTM. Kontakta oss för att registrera dig. Du kan inte låna genom att ladda ner utan böckerna skickas på skiva.

Du som är medborgare i ett annat nordiskt land kan låna våra talböcker från ditt lands talboksbibliotek.

Av upphovsrättsliga skäl lånar vi inte ut vissa engelska, franska eller tyska böcker utanför Sverige.

 

 

 

 

 

 

Foto: Elliot Elliot

Telefontider idag

Svarstjänsten

Punktskrifts- och prenumerationsservice

Senast ändrad: 2019-04-08 | Legimus