På legimus.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om kakor
Jag Accepterar
 1. Använda Legimus
 2. Appen Legimus
 3. Läsa
 4. Våra medier
  1. Talböcker
  2. Punktskrift
  3. Taktila bilder
  4. Lättlästa böcker
  5. E-textböcker
  6. Litteratur på teckenspråk
  7. Läromedel
  8. Arbetslitteratur
  9. Tidningar och tidskrifter
 5. Vanliga frågor
 6. Lästips
 7. För bibliotek
 8. Student
 9. Barn och unga
 10. Lättläst
 11. Andra språk
 12. Om webbplatsen
 13. Mina sidor
Sökfilter
Start för innehåll
Texten som lättläst

Läromedel

När du går i skolan eller studerar vidare kan du som har en läsnedsättning få läromedel eller kurslitteratur som talböcker, e-text och punktskrift. Här listar vi vem du ska vända dig till. Ansvaret är uppdelat mellan olika myndigheter och organisationer beroende på vilken typ av utbildning du går.

Kille med uppslagen bok, lurar och mp3-spelare framför klassrumstavla.Oavsett vilken utbildning du går kan du låna de böcker som finns i Legimus. Kontakta ditt bibliotek om du behöver hjälp att låna.

Grundskola och gymnasium

Skolan har ansvar för att du får de läromedel du behöver. Skolan kan köpa in läromedel från kommersiella företag eller från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Vissa av SPSM:s böcker finns att låna i Legimus.
SPSM:s böcker är pedagogiskt anpassade för elever med synnedsättning. Ibland ingår det taktilt material som en del av produkten. Detta material finns inte i Legimus, utan finns att köpa hos SPSM.

Folkhögskola

Skolan har ansvar för att du får de läromedel du behöver. Skolan kan köpa in läromedel från kommersiella företag eller vända sig till Folkhögskolornas serviceorganisation för att få en bok inläst.

Elever med synnedsättning som läser på folkhögskola får läromedel anpassade av Synskadades Riksförbund, SRF. 

Komvux och SFI

Skolan har ansvar för att du får de läromedel du behöver. Skolan kan köpa in läromedel från kommersiella företag eller från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Universitet och högskola

Studenter på universitet och högskola kan låna kurslitteratur i Legimus. Ny kurslitteratur beställer du på universitetsbiblioteket, så anpassar MTM den åt dig. Läs mer under Legimus sidor för studenter.

Studier utomlands

Studerar du utomlands som utbytesstudent via ett svenskt lärosäte kan du låna och beställa ny kurslitteratur från MTM. Vänd dig till biblioteket på din svenska högskola.
Studerar du utomlands i egen regi får du stöd på det utländska lärosätet.

Yrkesutbildning

Skolan har ansvar för att du får de läromedel du behöver. Du kan låna vissa böcker direkt i Legimus. Skolan kan köpa in andra läromedel från kommersiella företag eller från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. 

Utbildningsanordnarna kan ansöka om extra statsbidrag till särskilt pedagogiskt stöd från Myndigheten för yrkeshögskolan.  

Privata utbildningar

Läser du en privat utbildning är det skolan, utbildningsanordnaren, som har ansvar för att du får dina böcker.

Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsförmedlingen anordnar två typer av utbildningar: arbetsmarknadsutbildningar och förberedande insatser. Utbildningarna upphandlas från privata företag, högskolor eller kommunal vuxenutbildning. Kontakta handläggaren på den lokala arbetsförmedlingen för mer information om anpassade läromedel.

Läs mer om:

Länkar till andra webbplatser:

 

 

Foto: Sara Mac Key

Telefontider idag

Svarstjänsten

Punktskrifts- och prenumerationsservice

Senast ändrad: 2020-01-09 | Legimus