På legimus.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om kakor
Jag Accepterar
 1. Använda Legimus
 2. Appen Legimus
 3. Läsa
 4. Våra medier
 5. Vanliga frågor
 6. Lästips
 7. För bibliotek
 8. Student
 9. Barn och unga
 10. Lättläst
  1. Använda legimus.se
  2. Läsa
  3. Våra medier
   1. Talböcker
   2. Punktskrift
   3. Taktila bilder
   4. E-textböcker
   5. Böcker på teckenspråk
   6. Läromedel
   7. Arbetslitteratur
   8. Tidningar och tidskrifter
    1. Dagstidningar
    2. Kulturtidskrifter
 11. Andra språk
 12. Om webbplatsen
 13. Mina sidor
Sökfilter
Start för innehåll

Tidningar och tidskrifter

Många tidningar finns som taltidningar och punktskrifts-tidningar. De finns för vuxna och barn.

En äldre man med en Daisy-spelare, en äldre kvinna sitter bredvid.Myndigheten för tillgängliga medier
gör taltidningar och punktskriftstidningar.
De är speciellt för personer
som inte ser så bra.
Många har klipp ur tryckta tidningar.

Vi gör också två tidningar om
vår verksamhet.
Tidningarna heter Läsliv och Vi punktskriftsläsare.

Myndigheten för tillgängliga medier
och  Taltidningsnämnden
ger också pengar till ett antal
dagstidningar och kulturtidskrifter.

Bubbel – taltidning

Bubbel är en taltidning för barn
och ungdomar.

Innehållet kommer från serietidningar.
Bubbel innehåller även

 • Boktips
 • roliga historier
 • följetonger
 • tävlingar

Bubbel kommer med 26 nummer varje år.
Varje nummer är 90 minuter.

Provlyssna

Hört & Sett – punktskriftstidning

Hört & Sett innehåller korta nyheter
från exempelvis

 • Dagens Nyheter
 • Svenska Dagbladet
 • Sveriges Radio

Halva tidningen är i glesskrift
och halva i tätskrift.

Du kan få Hört & Sett
i fullskrift eller kortskrift.
Hört & Sett kommer med 52 nummer varje år.
Hört & Sett har 20 sidor punktskrift.

Knottret – punktskriftstidning

Knottret är en punktskrifts-tidning
för ungdomar.

Knottret innehåller material
från tryckta tidningar.

Knottret handlar om

 • Musik
 • sex och samlevnad
 • hur det är att vara ung
 • nyheter i ungdomsvärlden

Knottret kommer med 26 nummer varje år.
Knottret har 24 sidor punktskrift.

Kulturkontakt – taltidning

Kulturkontakt är för synskadade konstnärer
och konsthantverkare.
Kulturkontakt innehåller material
från andra konst-tidningar
och konsthantverks-tidningar.

Kulturkontakt kommer med 4 nummer varje år.
Varje nummer är 90 minuter.

Läsliv – tidning för seende och taltidning

Läsliv vänder sig till personal på

 • skolor
 • bibliotek
 • organisationer
 • privatpersoner.

Den presenterar

 • Myndigheten för tillgängliga medier
  och annat om läsnedsättning
 • intervjuer med låntagare
 • boktips
 • notiser.

Läsliv kommer med 4 nummer per år.
Varje nummer är 20 sidor eller cirka 60 minuter.

Alla kan prenumerera,
det kostar inget

Novellmagasinet – punktskriftstidning

Novellmagasinet innehåller

 • Noveller
 • Porträtt av författare
 • Essäer
 • Dikter
 • Klassiska texter
 • Deckare

Du kan få Novellmagasinet
i fullskrift eller kortskrift.

Novellmagasinet kommer med 12 nummer varje år.
Novellmagasinet har 80 sidor punktskrift.

Panorama – taltidning

Panorama är tidning med reportage.
Panorama beskriver hur exempelvis saker
och personer ser ut.
Panorama kommer med 10 nummer varje år.
Varje nummer är 60 minuter.

Panorama finns bara som taltidning.

Provlyssna

Popcorn – taltidning

Vår taltidning Popcorn
kommer med 12 nummer varje år.
Varje nummer är 90 minuter.

Popcorn innehåller

 • reportage för barn och ungdomar
 • boktips
 • följetonger

Popcorn har 2 avdelningar:

 • En avdelning för barn mellan 6 och 12 år.
 • En avdelning för ungdomar mellan 13 och 18 år.

Popcorn finns bara som taltidning.
Popcorn finns inte som tryckt tidning.

Provlyssna

zip-filer för att läsa i dator eller annan spelare

Iso-filer för att bränna tidningen på cd-skiva

Tidskrift för schack – taltidning och punktskriftstidning

Tidskrift för schack är för synskadade schackspelare.

Tidskrift för schack kommer med 5 nummer varje år.
Tidskrift för schack har 44 sidor på punktskrift.

Veckobladet – punktskriftstidning

Veckobladet innehåller texter
från andra tidningar.

Veckobladet handlar om

 • Mat
 • Vin
 • Resor
 • Hem
 • Fritid
 • Kultur
 • Kropp och själ
 • Djur och natur
 • Mode

Veckobladet har ett korsord
varannan vecka.

Veckobladet kommer med 52 nummer varje år.
Veckobladet har cirka 75 sidor punktskrift.

Vi punktskriftläsare – tidning för seende och punktskriftstidning

Vi punktskriftsläsare ges ut av
Myndigheten för tillgängliga medier
och Punktskriftsnämnden.

Den presenterar bibliotekets verksamhet för punktskriftsläsare:
Vi punktskriftsläsare innehåller

 • nyheter
 • boktips
 • punktskriftshistoria 
 • information från Punktskriftsnämnden.

Vi punktskriftsläsare kommer med 2 nummer per år.
Den finns som på punktskrift
eller vanlig, tryckt tidning.

Alla kan prenumerera,
det kostar inget

Prenumerera

Barn och ungdomar får tidningar gratis
ända tills de fyller 18 år.

Alla som är äldre än 18 år
betalar 100 kronor per år
för att prenumerera på en tidning.

Vill du prenumerera på en tidning?

Kontakta oss

Telefon 040-653 27 20
E-post pren@mtm.se.
Skicka e-post till pren@mtm.se

Prenumerera på innehållsförteckningar

Hos vår Punktskrifts-tjänst
kan du prenumerera på
tidningars innehållsförteckningar.

I innehålls-förteckningen kan du sedan välja
exakt vilka texter
du vill ha som punktskrift.

Innehållsförteckningar
som du kan beställa via Punktskrifts-tjänsten

Länkar till andra webbplatser

 

Foto: Elliot Elliot

Telefontider idag

Svarstjänsten

Punktskrifts- och prenumerationsservice

Senast ändrad: 2021-02-10 | Legimus