På legimus.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om kakor
Jag Accepterar
 1. Använda Legimus
 2. Appen Legimus
 3. Läsa
 4. Våra medier
 5. Vanliga frågor
 6. Lästips
 7. För bibliotek
  1. Kom igång med talböcker
  2. Stöd i dagligt arbete
   1. Aktuella störningar och problem
   2. Registrera användare för egen nedladdning
    1. Användaravtal
    2. Introduktion vid registreringen
    3. Att visa Legimus för personer med synnedsättning
    4. Särskilda fall
    5. Hantera användarkonton
   3. Teknisk support till användare
   4. Kurslitteratur på universitet och högskola
   5. Ladda ner
   6. Redovisa lån och framställda exemplar
   7. Låna in
   8. Låna ut
   9. Inläsningsförslag
   10. Marrakechfördraget för personer med läsnedsättning
   11. Information och marknadsföring
   12. Sälja till privatpersoner
   13. Talboken kommer
   14. Statistik
   15. GDPR
  3. Vanliga frågor
 8. Student
 9. Barn och unga
 10. Lättläst
 11. Andra språk
 12. Om webbplatsen
 13. Mina sidor
Sökfilter
Start för innehåll

Särskilda fall

Här går vi igenom hur registrerare ska hantera till exempel distansstudenter och personer utan svenskt personnummer.

Det dyker ibland upp situationer vid registrering av nya användare som kan vara svåra att veta hur de ska hanteras. Kontakta gärna MTM:s Svarstjänst om du är tveksam eller inte vet hur du ska göra.

Registrera talboksberättigade personer med samordningsnummer

Personer som har svårt att ta del av tryckt text på grund av en funktionsnedsättning och som har fått ett samordningsnummer kan anslutas till tjänsten Legimus. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige.

1. Gå till "Mitt bibliotek"
2. Välj "Skapa vuxen låntagare " eller "Skapa låntagare under 18 år kort" i menyn till vänster
3. Gå igenom avtalet med låntagaren och bocka i rutan som visar att ni har läst det
4. Fyll i uppgifterna i formuläret.
5. Samordningsnumret ska anges i fältet för personnummer/samordningsnummer..
6. Fyll i kontots giltighetstid. Kontot går inte att spara utan att giltighetstid anges. Kontot kan ha max ett års giltighetstid.
7. Klicka på "Spara"


Nu har användaren ett konto till Legimus. Ett lösenord skickas automatiskt till hens e-postadress.

OBS! Kontots giltighetstid måste uppdateras när giltighetstiden gått ut. Biblioteket uppdaterar kontots giltighetstid åt användaren.
Om användaren får ett svenskt personnummer kan biblioteket uppdatera kontot åt användaren med de nya uppgifterna. Då kommer ingen giltighetstid krävas.

Registrera talboksberättigade asylsökande

Personer som har svårt att ta del av tryckt text på grund av en funktionsnedsättning och som är registrerade som asylsökande hos migrationsverket kan anslutas till tjänsten Legimus. För att få tillgång till tjänsten behöver hen ett giltigt LMA-kort. LMA-kortet är ett plastkort med ett foto på den som är asylsökande och ett unikt nummer kopplat till den som söker asyl. Alla asylsökande får LMA-kort från migrationsverket.

 1. Gå till "Mitt bibliotek"
 2. Välj "Skapa vuxen låntagare med LMA-kort" eller "Skapa låntagare under 18 år med LMA-kort" i menyn till vänster
 3. Gå igenom avtalet med låntagaren och bocka i rutan som visar att ni har läst det
 4. Fyll i uppgifterna i formuläret.
 5. LMA-numret på LMA-kortet ska fyllas i enligt XX-XXXXXX. Det är siffrorna innan snedstrecket som ska anges.
 6. Fyll i LMA-kortets giltighetstid som kontots giltighetstid. Kontot går inte att spara utan att giltighetstid anges.
 7. Klicka på "Spara"

Nu har användaren ett konto till Legimus. Ett lösenord skickas automatiskt till hens e-postadress.

OBS! Kontots giltighetstid måste uppdateras om användaren får ett nytt LMA-kort. Biblioteket uppdaterar kontots giltighetstid åt användaren.

Asylsökande som är registrerade i Legimus måste få ett nytt konto om de får ett svenskt personnummer. Biblioteket registrerar det nya kontot med svenskt personnummer, och plockar bort det gamla kontot med LMA-nummer.

Student utan svenskt personnummer

Utländska studenter på universitet och högskola kan få ett tillfälligt konto för Egen nedladdning. Skicka följande uppgifter till info@mtm.se:

 • Studentens namn
 • Studentens födelsedatum och eventuellt sista siffror
 • Beräknad studietid i Sverige

Du får e-post inom två arbetsdagar med information om hur du går vidare för att registrera studenten.

Personer som inte har eller inte vill uppge ett personnummer

För att få ett konto för Egen nedladdning måste användaren ha ett svenskt personnummer. Undantag görs för studenter vid universitet och högskola, och asylsökande se ovan.

Personer utan svenskt personnummer kan förstås låna talböcker på biblioteket, men du kan alltså inte ge dem ett konto för egen nedladdning. Tänk på att även personer som inte har svenska som förstaspråk måste ha en läsnedsättning för att läsa MTM:s böcker.

Personer med skyddad identitet

Du kan ge personer med skyddad identitet ett konto för Egen nedladdning. Du registrerar dem som vi beskriver nedan, men sedan tar MTM över kontot. Användaren kommer sedan inte att tillhöra ditt bibliotek och inte heller räknas in i bibliotekets statistik.

Om du ska registrera ett barn och både barnet och vårdnadshavaren har skyddad identitet, gör du på samma sätt genom att fylla i barnets och vårdnadshavarens personnummer och en e-postadress.

 1. Skriv in användarens uppgifter som på bilden nedan. Personnummer och e-postadress ska vara riktiga.
 2. Kontakta MTM på telefon 040-653 27 10 och meddela att låntagaren ska flyttas till MTM.
 3. MTM meddelar låntagaren att flytten är genomförd.

Skyddad identitet 

Distansstudenter

Högskolebiblioteket kan ha ett introduktionssamtal på distans om studenten inte har möjlighet att komma till biblioteket. Högskolebibliotekarien väljer tillsammans med studenten på vilket sätt introduktionssamtalet ska genomföras, till exempel via Skype eller via telefon. Högskolebiblioteket ska säkerställa identiteten på den som får kontot samt genomföra introduktionssamtal enligt MTM:s mall för Introduktionssamtal.

Studenten kan även få sitt legimuskonto på ett bibliotek i sin hemstad. För att kunna ta del av MTM:s stöd till studenter ska kontot sedan flyttas över till studentens högskolebibliotek. Studenten kan själv flytta sitt konto via Mina sidor på legimus.se.

Student som läser på flera lärosäten

Det går inte att ha ett användarkonto på flera bibliotek, så studenter som läser på flera lärosäten får välja vilket bibliotek kontot ska vara kopplat till.

God man eller förvaltare

En myndig person som har god man har rätt att själv t ex ingå avtal. Du kan ge dem ett konto för Egen nedladdning på samma villkor som övriga användare.

En myndig person som har en förvaltare har inte rätt att ingå avtal. Du kan alltså inte ge användare som har en förvaltare ett konto för egen nedladdning utan måste hjälpa dem med talböcker på annat sätt.

En god man kan träda in i vårdnadshavares ställe för minderårig, exempelvis för ensamkommande barn.

Det är alltid god man som i vårdnadshavares och förmyndares ställe ska ingå  ev. avtal för barnets räkning. Ingen annan har behörighet att juridiskt företräda barnet, se 2 § lagen om god man för ensamkommande barn.

Personer som inte kan komma till biblioteket

Om en person inte har möjlighet att komma till biblioteket går det bra att använda ett ombud. Ombudet ska ha en fullmakt från personen samt ta med både sitt eget ID-kort och användarens ID-kort.

Svenskar som bor utomlands

Svenska medborgare som bor utomlands kan vid besök i Sverige kontakta sitt bibliotek för att få ett konto för Egen nedladdning.

Om en ny Legimusanvändare inte har möjlighet att komma till biblioteket så kan man hålla introduktionssamtalet på distans. Du som registrerar väljer tillsammans med användaren på vilket sätt introduktionssamtalet ska genomföras, till exempel via Skype eller via telefon. Biblioteket ska säkerställa identiteten på den som får kontot samt genomföra introduktionssamtal enligt MTM:s mall för Introduktionssamtal.

Möjlighet till registrering på distans infördes under pandemin och gäller tills vidare.

Personer som omfattas av massflyktsdirektivet

Personer som omfattas av massflyktsdirektivet och varken har LMA-kort eller samordningsnummer kan få Legimuskonto på följande sätt.

Biblioteket kontaktar info@mtm.se med följande information:

 • Personens namn
 • Personens födelsedatum (år, månad, dag)

Biblioteket får e-post inom två arbetsdagar med information om hur ni går vidare för att registrera personen.

 

Telefontider idag

Svarstjänsten

StängtTel 040-653 27 10E-post: info@mtm.se

Punktskrifts- och prenumerationsservice

Stängt040-653 27 20E-post: punktskrift@mtm.se
Senast ändrad: 2022-12-22 | Legimus