På legimus.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om kakor
Jag Accepterar
 1. Använda Legimus
 2. Appen Legimus
 3. Läsa
 4. Våra medier
 5. Vanliga frågor
 6. Lästips
 7. För bibliotek
  1. Kom igång med talböcker
   1. Om talböcker
   2. Talbokstillstånd
   3. Ansök om konton
   4. Webbutbildning
   5. Webbinarier
   6. Detta finns i Legimus
  2. Stöd i dagligt arbete
  3. Vanliga frågor
 8. Student
 9. Barn och unga
 10. Lättläst
 11. Andra språk
 12. Om webbplatsen
 13. Mina sidor
Sökfilter
Start för innehåll

Om talböcker

Talböcker produceras i enlighet med §17 upphovsrättslagen.

Talbok och ljudbok

Skillnaden mellan en ljudbok och en talbok är både teknisk och juridisk. En talbok är avsedd för personer med permanent eller tillfällig funktionsnedsättning som gör att man inte kan ta del av en tryckt bok. Talboken produceras med offentliga medel och i enlighet med §17 upphovsrättslagen. Lagen går i korthet ut på att man inte behöver upphovsrättsinnehavarens tillstånd för att producera den utgivna boken som talbok.

All nedladdning av talböcker är bibliotekslån och lånetiden är sex månader. Talboken är avsedd för enskilt bruk och det innebär att låntagaren inte får dela med sig av talboken eller sina inloggningsuppgifter till någon annan.

Ljudböcker är kommersiella och får lånas och läsas av alla.

Rätt att läsa talböcker

En person med en funktionsnedsättning som gör att han eller hon behöver anpassning för att kunna ta del av ett utgivet verk har rätten att låna talböcker.

En läsnedsättning kan bero på flera saker, där synskada och dyslexi är de vanligaste orsakerna. Men till exempel rörelsehinder, neurologisk skada eller konvalescens efter sjukdom kan också göra att en person har svårt att läsa tryckt text. Även den som har en tillfällig läsnedsättning får låna talböcker så länge behovet finns. En person med läsnedsättning har även rätt att köpa talböcker.

Exempel på funktionsnedsättningar är:

 • rörelsehinder
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • dyslexi och läs- och skrivsvårigheter
 • hörselskada (för hörselträning)
 • kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, afasi, autism, ADHD, demenssjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar)

Andra språk

Det räknas inte som en läsnedsättning att ha svårt att läsa på svenska när man har ett annat språk som modersmål. Om man däremot även har svårt att läsa på sitt eget språk är man berättigad till att låna såväl svenska talböcker som talböcker på andra språk.

Koncentrationssvårigheter

Koncentrationssvårigheter är i sig ingen funktionsnedsättning, däremot kan man ha koncentrationssvårigheter på grund av en funktionsnedsättning. Till exempel så har många som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som till exempel ADHD även koncentrationssvårigheter, men det är funktionsnedsättningen ADHD som ger rätt att låna talböcker. Man kan också ha koncentrationssvårigheter av andra skäl, som att man sovit dåligt, att man vantrivs i skolan eller för att man oroar sig för sin ekonomi. Då har man inte rätt till talböcker.

Att läsa talböcker

En talbok kan läsas på många sätt. Talböcker skiljer sig från ljudböcker genom att det går att navigera med så kallad Daisynavigering. För att få full funktionalitet läser man med särskilda läsprogram som finns för dator, särskilda appar för mobiltelefon och surfplattor samt talboksspelare. Men man kan också läsa talboken i exempelvis en mp3-spelare.

Bibliotekets uppgift

I den svenska modellen för talboksverksamhet ansvarar staten genom MTM för produktion, information och distribution av talböcker. MTM ger stöd och råd, men biblioteket hanterar det dagliga arbetet med talböcker såsom nedladdning, utlån, hantering av lånekonton och tekniskt stöd. Biblioteket har också ansvar för biblioteksstatistik och redovisning av exemplarframställning.

Film

Filmen beskriver skillnaden mellan talböcker och ljudböcker samt går igenom vem som får läsa talböcker.

Läs mer 

Läs mer på mtm.se

Telefontider idag

Svarstjänsten

08:30-12:00Tel 040-653 27 10E-post: info@mtm.se

Punktskrifts- och prenumerationsservice

Stängt040-653 27 20E-post: punktskrift@mtm.se
Senast ändrad: 2022-05-16 | Legimus