På legimus.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om kakor
Jag Accepterar
 1. Använda Legimus
 2. Appen Legimus
 3. Läsa
 4. Våra medier
 5. Vanliga frågor
 6. Lästips
  1. Demokratin 100 år
  2. Garanterat bra böcker
  3. Nya böcker
  4. Böcker från olika decennier
  5. Blandade tipslistor
  6. Bokklubbar
  7. Böcker med betyg
  8. Inlästa boktips
  9. Nya böcker på olika språk
  10. Biografier
  11. Norska långserier
  12. Deckare
  13. Faktaböcker
  14. Klassiker
  15. Leva med läsnedsättning
  16. Noveller
  17. Poesi
  18. Romaner
  19. SF och Fantasy
  20. Skräck
  21. Unga vuxna
 7. För bibliotek
 8. Student
 9. Barn och unga
 10. Lättläst
 11. Andra språk
 12. Om webbplatsen
 13. Mina sidor
Sökfilter
Start för innehåll

Talböcker på nordsamiska

Nordiskt samarbete

Talböckerna är producerade genom ett samarbete mellan nordiska bibliotek och organisationer som arbetar för personer med läsnedsättning; Celia i Finland, NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek) i Norge och MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) i Sverige. Här finns böcker både för vuxna och unga inom olika genrer och teman som biografier, deckare, poesi och vardagen i skolan.

Davviriikkalaš ovttasbargu davvisámegiela jietnagirjjiid buvttadeami hárrái

Jagi 2017 buvttaduvvojedje 6 jietnagirjji davvisámegillii. Jietnagirjjit leat buvttaduvvon davviriikkalaš bibliotehkaid ovttasbarggu bokte, mat heivehit buktagiid olbmuide geain leat oaidno- ja lohkanváttisvuođat: Celia Suomas, MTM (Eiseváldi ipmirdahtti mediaid várás) Ruoŧas og NLB (Norgga jietna- ja čuokkislohkanalfabehta bibliotehka).Collage nordsamiska böcker

Jagi 2017 buvttaduvvojedje 6 jietnagirjji davvisámegillii. Girjjiid válde min lohkkit bures vuostá. Danne leat mii joatkán ovttasbarggu, ja leat jagi 2018 buvttadan 6 ođđa girjji davvisámegillii.  
Girjjit leat oaivvilduvvon sihke rávis olbmuide ja nuoraide, ja dain leat iešguđege šlájat nugo biografiijat, rihkosmuitalusat, divttat ja skuvlla árgabeaivi.

1. Čeppári čáráhus: romána / Kerttu Vuolab
1960-lohkui gullevaš nuoraidromána muitala sáminieiddas Márehis. Mátkkit leat guhkit Sámis ja skuvlavázzima joatkima dihte gaskaskuvllas Máret ferte fárret eret ruovttus internáhttii. Máret birge skuvllas bures, muhto skuvllas ii oaččo hupmat sámegiela beare suomagiela. Máret ii hálit vajálduhttit iežas eatnigielas ja dan dihte givssiduvvo. Jietnagirji lea lohkkojuvvon davvisámegillii.

2. Elsa Laula Renberg / Siri Broch Johansen
Siri Broch Johansen lea čállán sámi ovdamanni Elsa Laula Renberg (1877-1931) vuosttas oppalaš biografiija. Čálli lea gavahan sihke su áiggi ja otná čálalaš gálduid, dasto maiddái otná áiggi njálmmálaš gálduid sihke ruoŧa ja norgga bealdi vai oččošii dievaslaš gova olbmos Elsas. Girjjis lea olu govat, maiddái dakkárat mat eai leat ovdal almmuhuvvon. Britt Inger Stenfjell lea čohkken eanaš govaid.

3. Ii fal dan dihte / Tapio Inghilda
Diktačoakkáldagas govviduvvo čiežajahkásaš máná dovdduid go son álgigoahtá skuvlii ja ferte fárret eret ruovttus internáhttii. Divttain govviduvvo siidda eallima ja guovddáš dain lea sámiid oktiigullevašvuohta ja rievttit. Diktačoakkáldahkii lea mieđihuvvon Sámiráđi girjjálašvuođabálkkašupmi jagi 1997. Jietnagirji lea lohkkojuvvon davvisámegillii.

4. Riidu superbitchaiguin / A. Audhild Solberg
Ánne Bea lea guoktenuppelot jagi ja nubbinnubbin vuolemusas čihččet luohká vuolemusligas. Buoremus ustiba Niillasa haga livččii eallin áibbas kriisa. Ii dušše dat ahte sus ii leat ii veaháš ge doaivva fidnet Magnusa. Dušše guokte vahku ovdal čavčča stuorámus happeninga, Taleantagilvvu, šaddá son luohká superbitchaid bážáhahkii!

5. Tropihka rievssat / Inger-Mari Aikio
Nuoraidrománas  18- jahkásaš sáminieida Máret vuolgá jagi guhkkosaš máilmmibirramátkái. Reaissu áigge Máret deaivá máŋggalágan olbmuid ja oaidná maid váldokultuvrrat ja turisma dahket lundui ja álgoálbmogiidda. Máret dovdá ilu ja suru ja maid ráhkistuvvá mátkki áigge. Jietnagirji lea lohkkojuvvon davvisámegillii.

6. Varra mii lea golgan / Åsa Larsson
Feministtalaš báhppa gávdnojuvvo jápmán ja heŋgejuvvon Čohkkirasa girkus. Sullalasvuođat ovtta ovddit goddimii leat stuorrát. Muhto Gironpoliisa bargá ovdagáttuidhaga sierra teoriijaid vuođul. Poliisadárkkisteaddji Anna-Maria Mella fuolaha dutkamis ja fuomáša ahte Poikkijärvi gilis, gos báhppa orui, čiehkádit máŋga suollemasvuođa. Son lei doarrás iežas bargoaddiin ja bivdojoavkku olbmáiguin. Roaves rihkolašromána guorba norrlándalaš birrasis. Girji lea vuosttaš rihkolašromána, mii lea jorgaluvvon davvisámegillii.

 1. Čeppári čáráhus (1994)

  Omslagsbild för Čeppári čáráhus
  romána

  Av: Vuolab, Kerttu

  Čeppári čáráhus Talbok Talbok

  Ungdomsromanen berättar om sameflickan Maaret och den utspelar sig på 1960-talet. När Maaret går i mellanskola måste hon flytta långt hemifrån för att bo i en elevbostad. I skolan får man inte tala samiska, utan bara finska. Maaret klarar bra skolan men blir också mobbad där. Inläst är på nordsamiska

  Klicka för att sätta betyg på Čeppári čáráhus.
  Lägg till i:
 2. Elsa Laula Renberg (2017)

  Omslagsbild för Elsa Laula Renberg
  sápmelaččaid ovdamanni

  Av: Johansen, Siri Broch

  Elsa Laula Renberg Talbok Talbok

  Den första samlade biografin om Elsa Laura Renberg, 1877 - 1931, som stred för samernas rättigheter. Hon var en av drivkrafterna bakom det allra första samiska gemensamma landsmötet i Trondheim den 6 februari 1917. Författaren har använt sig av skriftliga och muntliga källor från både Norge och Sverige för att belysa människan bakom hela Sápmis ikon. Den tryckta boken innehåller många fotografier. Inläst på nordsamiska

  Klicka för att sätta betyg på Elsa Laula Renberg.
  Lägg till i:
 3. Il fal dan dihte (1995)

  Omslagsbild för Il fal dan dihte

  Av: Tapio, Inghilda

  Il fal dan dihte Talbok Talbok

  Dikter på nordsamiska av I.T., 1946- , författare, översättare och skådespelerska. Det är den samiska tillhörigheten som står i centrum, men mycket känns ändå allmängiltigt. Avsnitten om barndomen i samebyn ger kunskap, medan de mer argumenterande om samernas rättigheter ger perspektiv. Inläst på nordsamiska

  Klicka för att sätta betyg på Il fal dan dihte.
  Lägg till i:
 4. Riidu superbitchaiguin (2016)

  Omslagsbild för Riidu superbitchaiguin

  Av: Solberg, A Audhild

  Riidu superbitchaiguin Talbok Talbok

  Anne Bea har låg status bland tjejerna i sjunde klass. Hon blir retad av superbitcharna för att hon ser dåligt. Som tur är har hon en bästis i Nils. Snart är det dags för talangjakt. Tjejerna i klassen, alla utom Anne Bea, ska göra ett sång- och dansnummer. Men Anne Bea kan något som superbitchen Thea verkligen inte kan: sjunga. Hon vågar säga ifrån och bildar dessutom ett band med Nils inför tävlingen. Inläst på nordsamiska

  Klicka för att sätta betyg på Riidu superbitchaiguin.
  Lägg till i:
 5. Tropihka rievssat (2016)

  Omslagsbild för Tropihka rievssat

  Av: Aikio, Inger-Mari

  Tropihka rievssat Talbok Talbok

  I boken följer vi den artonåriga Marit som är på en årslång resa runt om i världen. Hon besöker främmande platser och upplever olika vanor, levnadssätt och kulturer. Genom möten med människor lär hon sig andra sätt att tänka. Hon hinner bli kär och livet erbjuder både glädje och sorg. Allt har ett pris. Inläst på nordsamiska

  Klicka för att sätta betyg på Tropihka rievssat.
  Lägg till i:
 6. Varra mii lea golgan (2017)

  Omslagsbild för Varra mii lea golgan

  Av: Larsson, Åsa

  Varra mii lea golgan Talbok Talbok

  En feministisk präst hittas död och upphängd i Jukkasjärvis kyrka. Likheterna med ett tidigare mord är stora. Men Kirunapolisen arbetar förutsättningslöst efter olika teorier. Polisinspektör Anna-Maria Mella har hand om utredningen och märker att i byn Poikkijärvi, där prästen bodde, döljer sig många hemligheter. Hon var på kant både med sin arbetsgivare och männen i jaktlaget. Mustig kriminalroman i kärv norrländsk miljö. Inläst på nordsamiska

  Snittbetyg 4 av 1 st röster. Klicka för att sätta betyg på Varra mii lea golgan.

  Boken finns även som:

  1. Varra mii lea golgan Talbok Talbok
  Lägg till i:
Nyckelord: Andra språk

Du måste vara inloggad för att skriva kommentarer.

Besökarnas kommentarer

Inga kommentarer lämnade

Telefontider idag

Svarstjänsten

Punktskrifts- och prenumerationsservice

Senast ändrad: 2018-11-12 | Legimus