Gå till huvudinnehåll

Information om förändringar av konton hos MTM

MTM kommer att byta ut systemen för att hantera användare samt lagra och distribuera böcker i Legimus. De nuvarande systemen är gamla och instabila och säkerheten behöver förbättras.

Inloggning med gemensamt bibliotekskonto försvinner

Biblioteket behöver fortfarande vara registrerat som en organisation hos MTM. Det kommer att finnas två typer av personliga Legimuskonto för bibliotek.

Legimuskonto med registrerarbehörighet. Alla Legimuskonton kan ladda ner, strömma, lägga till böcker i bokhyllan och skapa personliga listor. Du som har ett Legimuskonto med registrerarbehörighet kan:

  • Skapa nya Legimuskonto till läsare
  • Hantera Legimuskonto åt de läsare som hör till ditt bibliotek
  • Beställa kurslitteratur eller lämna inläsningsförslag

För att få ett Legimuskonto med registrerarbehörighet behöver du genomföra en webbutbildning och gärna delta vid ett webbinarium. Du som redan har ett registrerarkonto fortsätter att använda det.

Legimuskonto med förmedlarbehörighet. Kan ladda ner, strömma, lägga till böcker i bokhyllan och skapa personliga listor.

Alla nedladdningar som görs med registrerarkonto eller förmedlarkonto räknas till bibliotekets statistik.

Det kommer inte längre vara möjligt att ha biblioteksgemensamma listor för till exempel nedladdning och bevakning.

Tänk på

De talböcker du laddar ner med ditt registrerarkonto eller förmedlarkonto är endast för att låna ut. Böcker som laddas ner för att lånas ut på skiva eller minneskort ska läggas in i bibliotekets katalog på titelnivå innan de lånas ut för att utlåningsstatistiken till ALIS ska bli korrekt. Läs mer på mtm.se (öppnas i nytt fönster).

När du visar Legimus för läsare ska du använda deras inloggning. Du får strömma böcker i Legimus för felsökning och test. Om du har en funktionsnedsättning som ger dig rätt att läsa böckerna i Legimus ska du använda ett privat Legimuskonto.

Skapa och hantera konton i Biblioteksportalen

Du som har ett Legimuskonto med registrerarbehörighet använder samma inloggningsuppgifter för att logga in i den nya Biblioteksportalen. I Biblioteksportalen kan du skapa och hantera Legimuskonto till läsare som hör till ditt bibliotek. Du använder också Biblioteksportalen för att beställa inläsning av kurslitteratur eller lämna inläsningsförslag. Det kommer att se något annorlunda ut jämfört mot nu men instruktioner kommer att finnas när förändringen genomförs. 

Biblioteket kan behöva ändra sina rutiner

Eftersom det inte längre går att ha biblioteksgemensamma listor för till exempel nedladdning och bevakning kan en del bibliotek behöva se över sina rutiner. Eftersom bibliotekens förutsättningar och rutiner skiljer sig åt kan MTM inte ge några generella råd. Ett sätt att ersätta den gemensamma nedladdningslistan kan vara att ladda ner böckerna till en gemensam mapp eller plats från vilken de kan hämtas för att sparas på skiva eller minneskort.

När sker förändringen?

Planen är att skiftet kommer att göras i början av maj. I tid innan genomförandet kommer mejl att skickas ut till samtliga som har ett registrerarkonto. Då kommer det också att finnas uppdaterade instruktioner för att skapa och hantera konto.

Kontaktar servern... Ladda om sidan