På legimus.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om kakor
Jag Accepterar
 1. Använda Legimus
 2. Appen Legimus
 3. Läsa
 4. Våra medier
 5. Vanliga frågor
 6. Lästips
 7. För bibliotek
  1. Kom igång med talböcker
  2. Stöd i dagligt arbete
   1. Aktuella störningar och problem
   2. Registrera användare för egen nedladdning
    1. Användaravtal
    2. Introduktion vid registreringen
     1. Information om MTM:s produktion och spridning enligt Upphovsrättslagen
    3. Att visa Legimus för personer med synnedsättning
    4. Särskilda fall
    5. Hantera användarkonton
   3. Teknisk support till användare
   4. Kurslitteratur på universitet och högskola
   5. Ladda ner
   6. Redovisa lån och framställda exemplar
   7. Låna in
   8. Låna ut
   9. Inläsningsförslag
   10. Marrakechfördraget för personer med läsnedsättning
   11. Information och marknadsföring
   12. Sälja till privatpersoner
   13. Talboken kommer
   14. Statistik
   15. GDPR
  3. Vanliga frågor
 8. Student
 9. Barn och unga
 10. Lättläst
 11. Andra språk
 12. Om webbplatsen
 13. Mina sidor
Sökfilter
Start för innehåll

Information om MTM:s produktion enligt 17 a § och 17 e § i upphovsrättslagen

Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) produktion av talböcker, punktskriftsböcker och e-textböcker sker med stöd av 2 kap 17 a § och 17 e § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen).

Bestämmelserna utgör undantag från upphovsrätten som gör det möjligt för MTM att producera anpassade exemplar av verk som gör att personer med funktionsnedsättningar kan läsa och tillgodogöra sig verket utan att behöva få tillstånd från upphovsrättsinnehavarna. Det anpassade exemplaret får dock bara spridas till personer som på grund av sin funktionsnedsättning annars inte skulle kunna läsa verket.

Enligt upphovsrättslagen är det endast vissa behöriga organ som får sprida anpassat material enligt 17 a § och 17 e §. MTM utgör ett sådant behörigt organ. Bestämmelsen finns till för att skydda upphovsrättsinnehavarna.

Enligt den svenska talboksmodellen samverkar MTM med bibliotek vid högskola och universitet, folkbibliotek samt skolbibliotek. MTM:s produktioner tillhandahålls således via det digitala biblioteket Legimus, men det är också möjligt att låna produktionerna på sitt lokala bibliotek.

På Riksdagsförvaltningens webbplats kan du läsa hela upphovsrättslagen.

Allmän information om 17 a § och 17 e §

Enligt 17 a § och 17 e § upphovsrättslagen, får MTM anpassa böcker samt överföra och sprida dessa. Böckerna får däremot inte spridas till vem som helst, utan endast till de personer som enligt upphovsrättslagen har rätt att ta del av dessa. Vem som får ta del av böckerna regleras i 17 a § och 17 e §.

Vilka personer omfattas av 17 a §?

En person som har en syn- eller annan läsnedsättning, och som på grund av nedsättningen inte kan ta del av till exempel en bok i samma utsträckning som en person utan en sådan nedsättning omfattas av lagen. Med syn- eller annan läsnedsättning avses:
• en person med blindhet,
• en person med en synnedsättning som inte kan förbättras så att synförmågan blir väsentligen likvärdig med synförmågan hos en person som inte har en sådan nedsättning,
• en person som har perceptions- eller lässvårigheter, eller
• en person som på grund av en fysisk funktionsnedsättning inte kan hålla eller hantera en bok eller fokusera eller röra ögonen i den utsträckning som normalt sett krävs för att kunna läsa.

Orsaken till att personen inte kan ta del av verket ska bero på funktionsnedsättningen och inget annat. Den som till exempel har lässvårigheter på grund av dyslexi omfattas av 17 a §. Den som däremot har lässvårigheter på grund av bristande språkkunskaper omfattas inte, eftersom lässvårigheterna då inte har orsakats av en funktionsnedsättning.

Vilka personer omfattas av 17 e §?
Personer med funktionsnedsättning som inte omfattas av 17 a § men som behöver ett anpassat exemplar för att kunna ta del av ett verk omfattas i stället av 17 e §. Det gäller personer med andra funktionsnedsättningar än syn- eller annan läsnedsättning. Exempel på
funktionsnedsättning som omfattas av 17 e § är hörselnedsättning. För denna målgrupp
innehåller Legimus bland annat teckenspråkig litteratur.

Användning för eget bruk
Den som har lånat en talbok eller annat anpassat format av en bok från Legimus eller från sitt
lokala bibliotek får endast använda detta för eget bruk. Böcker som har anpassats med stöd av
17 a § och 17 e § upphovsrättslagen får aldrig spridas eller delas vidare till någon annan. Att
sprida upphovsrättsskyddat material på ett otillåtet sätt är olagligt.

Telefontider idag

Svarstjänsten

StängtTel 040-653 27 10E-post: info@mtm.se

Punktskrifts- och prenumerationsservice

Stängt040-653 27 20E-post: punktskrift@mtm.se
Senast ändrad: 2021-09-22 | Legimus